Skip to main content

gebermte 2022-2024: in aanraking met een eeuweling

Gebermte: in aanraking met een eeuweling is een sociaal, cultureel en artistiek visievormend proces gespreid over drie jaar. Nog sterker dan in het verleden willen we de bermen zichtbaar maken als ecologisch waardevolle gebieden en op zoek gaan naar manieren om het ecologische en het culturele te verbinden. We willen hiervoor met professionele spelers uit verschillende disciplines culturele en artistieke acties en programma’s organiseren waarmee we op zoek gaan naar een antwoord op de vraag hoe we de bermen kunnen waarderen als ecologisch erfgoed.

Continue reading