Skip to main content

Categorie: Open forum: gebermte als gemeenschapsinitiatief

Gebermte is een gemeenschapsinitatief dat zich sinds 2015 inzet voor een ecologische toekomstvisie voor de bermen en voor de zorg voor de bermen, hun leefgemeenschappen (planten, dieren, insecten en mensen) en de ruimere leefomgeving.