Skip to main content

‘Gebermte: een kleine parade cultuur, kunst en natuur’

naar een visie voor de bermen als verbindende natuur in de stad

Gebermte is een gemeenschapsinitiatief dat zich sinds 2016 inzet voor een ecologische toekomstvisie voor de berm van Mortsel en Wilrijk: we willen bereiken dat de voormalige spoorwegbermen, hun leefgemeenschappen (planten, dieren, insecten en mensen) en hun ruimere leefomgeving vandaag erkend en verzorgd worden als stukken natuur in de stad die waardevolle lokale en bovenlokale verbindingen leggen.

Spoorwegberm

Wilrijk-Mortsel

Schrijf je in op Facebook

GEBERMTE heeft een Facebook-pagina waar je lid van wordt, en om je alvast in te schrijven op het evenement of om alle laatste informatie terug te vinden.

Vorige edities