Skip to main content

‘Gebermte: een kleine parade cultuur, kunst en natuur’

naar een visie voor de bermen als verbindende natuur in de stad

Gebermte is een gemeenschapsinitiatief dat zich sinds 2016 inzet voor een ecologische toekomstvisie voor de berm van Mortsel en Wilrijk: we willen bereiken dat de voormalige spoorwegbermen, hun leefgemeenschappen (planten, dieren, insecten en mensen) en hun ruimere leefomgeving vandaag erkend en verzorgd worden als stukken natuur in de stad die waardevolle lokale en bovenlokale verbindingen leggen.

“Als Bermen naar Schapen kijken” is de werktitel van een onderzoeks- en creatieproces voor gebermte 2023 en 2024. Meer hierover vind je op de betrokken pagina of via deze link.Gebermte werd in 2021 als co-creatieve partner door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) aangezocht om van te leren voor de ontwikkeling van een nieuw beleidsinstrument: het Natuurweefselplan. Omgekeerd wil het ANB als Vlaamse overheid gebermte ondersteunen vanuit het oogpunt stedelijke natuur. De andere partners van gebermte die hier een belangrijke rol in spelen, zijn de provincie Antwerpen, de stad Mortsel, het district Wilrijk en Natuurpunt.

Het gezamenlijk doel van gebermte en ANB is de opmaak van een experimenteel natuurweefselplan voor de bermen dat kan uitmonden in een samenwerkingsovereenkomst waarin de verschillende besturen afspraken maken over de toekomstig beheer en de bescherming van de bermen. Naar aanleiding hiervan maakten het stedenbouwkundig bureau IND uit Rotterdam en de onderzoeksgroep Planning en Ontwikkeling van de KU Leuven in 2022 een aanzet van Natuurweefselplan voor de bermen op. Dit document kan via deze link worden afgeladen.

Spoorwegberm

Wilrijk-Mortsel

Schrijf je in op Facebook

GEBERMTE heeft een Facebook-pagina waar je lid van wordt, en om je alvast in te schrijven op het evenement of om alle laatste informatie terug te vinden.

Vorige edities