gebermte 2022-2024
in aanraking met een eeuweling

‘Gebermte: in aanraking met een eeuweling’

is een sociaal, cultureel en artistiek visievormend proces gespreid over drie jaar dat wil toewerken naar een hoogtepunt in de zomer van 2023.

Om dit voor te bereiden en concreet te maken wordt het eerste jaar (2022) opgevat als een aftastend aanloopjaar: we geven onze partnerschappen (verder) vorm, denken met inwoners, verenigingen en besturen verder na over de toekomstvisie voor de bermen, proberen dingen uit, ondersteunen de opstart van het natuurweefselplan, gaan op zoek naar middelen … en stellen een manifest voor de bermen aan de wereld voor.

Het jaar 2024 zien we als een jaar van reflectie en consolidering van wat we de voorgaande jaren hebben opgebouwd: we koppelen terug wat er werd geleerd en gemaakt als input voor het natuurweefselplan, werken indien mogelijk een aantal zaken uit in geschreven teksten en sluiten af met één of meerdere publieke evenementen die de toekomstvisie voor de bermen voorstellen.

Deze editie start in 2022 met de publieke vertoning van A thin green line, de documentairefilm die Sofia Saavedra Bruno en Andres Lubbert naar aanleiding van gebermte 2019 maakten. De film brengt de zienswijzen, emoties, waarden en motieven die rond de bermen leven in beeld door verschillende stakeholders aan het woord te laten. Tegelijk wil de film ook de relaties tussen de stakeholders laten zien door hen opnieuw in beeld te brengen als ze worden samengebracht naar aanleiding van gebermte.

Met de vertoning van de film willen we de stakeholders en partners van gebermte opnieuw samenbrengen en hen met elkaar in gesprek en debat laten treden over hoe zij naar de bermen en hun toekomst kijken.

Tijdens hetzelfde moment zal ook het opzet van het traject rond stedelijke natuur van ANB worden toegelicht samen met de bedoeling van het natuurweefselplan en hoe het zal worden uitgewerkt.

Partners & Sponsors


GEBERMTE kan rekenen op enkele gulle sponsors en partners om dit evenement te realiseren.

Schrijf je in op Facebook

GEBERMTE heeft een Facebook-pagina waar je lid van wordt, en om je alvast in te schrijven op het evenement of om alle laatste informatie terug te vinden.

Vorige edities