Skip to main content

gebermte – in aanraking met een eeuweling

naar een toekomstvisie voor de bermen als verbindend ecologisch erfgoed

‘Gebermte: een kleine parade cultuur, kunst en natuur’

Gebermte is een gemeenschapsinitiatief dat zich sinds 2016 inzet voor een ecologische toekomstvisie voor de bermen van Mortsel en Wilrijk: we willen bereiken dat de voormalige spoorwegbermen, hun leefgemeenschappen (planten, dieren, insecten en mensen) en hun ruimere leefomgeving vandaag erkend en verzorgd worden als stukken stedelijke natuur die waardevolle lokale en bovenlokale verbindingen leggen.

Sinds de laatste editie van gebermte in 2019 zitten de bermen in een nieuwe fase. Onder regie en concept van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) wordt een nieuw beleidsinstrument vormgegeven: het Natuurweefselplan. De ontwikkeling van dit instrument maakt deel uit van een nieuwe manier van kijken naar en omgaan met natuur in stedelijke omgevingen. Hierin staat de relatie mens – natuur centraal.

Gebermte is als co-creatieve partner door ANB aangezocht om van te leren in functie van de veranderingen die de Vlaamse overheid voor ogen heeft. Omgekeerd wil het ANB als Vlaamse overheid leren van gebermte en gebermte ondersteunen vanuit het oogpunt stedelijke natuur. De andere partners van gebermte die hier een belangrijke rol in spelen, zijn de provincie Antwerpen, de stad Mortsel, het district Wilrijk en Natuurpunt.

Het gezamenlijk doel van gebermte en ANB is de opmaak van een experimenteel natuurweefselplan voor de bermen dat in 2024 kan uitmonden in een samenwerkingsovereenkomst waarin de verschillende besturen afspraken maken over de toekomstig beheer en de bescherming van de bermen.

Spoorwegberm

Wilrijk-Mortsel

Schrijf je in op Facebook

GEBERMTE heeft een Facebook-pagina waar je lid van wordt, en om je alvast in te schrijven op het evenement of om alle laatste informatie terug te vinden.

Vorige edities