Skip to main content

In aanraking met een eeuweling

“Hoe kunnen we dat wat leeft en leven mogelijk maakt op, rond en in het lichaam van de honderdjarige berm, aanraken (horen, voelen, ruiken, zien, proeven, …) om vandaar de bermen ook op nieuwe manieren te leren bekijken, begrijpen, waarderen en benaderen?”

Gebermte: in aanraking met een eeuweling

is de naam waaronder gebermte voor de komende periode de visievorming over de toekomst van de honderdjarige bermen van Mortsel en Wilrijk wil ondersteunen op sociaal, cultureel en artistiek vlak.

Gespreid over drie jaar (2022-2024) en met het oog op de ontwikkeling van een toekomstplan voor de bermen, wil gebermte de bermen zichtbaar maken als waardevolle stukken stedelijke natuur en op zoek gaan naar manieren om natuur en cultuur te verbinden.

De wandelingen en voorstellingen (verhalen, poëzie, beeldende kunst, muziek …) die gebermte organiseert, willen de honderdste verjaardag van de bermen vieren en de bermen laten beleven als waardevol ecologisch erfgoed.

Een belangrijk doel van gebermte is om de leefgemeenschappen van de bermen (mensen, dieren, planten, insecten …), inwoners, verenigingen, besturen en andere belanghebbenden te betrekken bij de veranderingen die de bermen ondergaan als iets waar ze deel van uitmaken.