Skip to main content

Categorie: gebermte 2023

‘Gebermte: in aanraking met een eeuweling’ wil toewerken naar een hoogtepunt in de zomer van 2023.
Om dit voor te bereiden en concreet te maken wordt het eerste jaar (2022) opgevat als een aftastend aanloopjaar: we geven onze partnerschappen (verder) vorm, denken met inwoners, verenigingen en besturen verder na over de toekomstvisie voor de bermen, proberen dingen uit, ondersteunen de opstart van het natuurweefselplan, gaan op zoek naar middelen, … en stellen een manifest voor de bermen aan de wereld voor.

gebermte 2022-2024: in aanraking met een eeuweling

Gebermte: in aanraking met een eeuweling is een sociaal, cultureel en artistiek visievormend proces gespreid over drie jaar. Nog sterker dan in het verleden willen we de bermen zichtbaar maken als ecologisch waardevolle gebieden en op zoek gaan naar manieren om het ecologische en het culturele te verbinden. We willen hiervoor met professionele spelers uit verschillende disciplines culturele en artistieke acties en programma’s organiseren waarmee we op zoek gaan naar een antwoord op de vraag hoe we de bermen kunnen waarderen als ecologisch erfgoed.

Continue reading