Concept


gebermte is een participatief experiment dat inwoners en bezoekers van Mortsel, Wilrijk, Edegem en omstreken wil betrekken bij de herwaardering van de oude spoorwegbermen (Den Berm) van Mortsel en Wilrijk. Het initiatief wil nieuwe belevingsvormen en gebruiksvormen van de bermen mogelijk maken. Om zo een flexibele, open en spontane parkruimte tot stand te brengen.

Trage weg maken

Dit jaar wil gebermte zoveel mogelijk mensen de bermen laten meemaken als trage weg. En hen met elkaar in gesprek laten gaan over hoe we de open ruimte in de Zuidrand van Antwerpen sterker kunnen maken. Trage wegen zijn verbindingen die enkel toegankelijk zijn voor wandelaars, fietsers en ruiters. In het dicht verstedelijkt gebied in en rond Antwerpen zijn trage wegen belangrijk omdat ze veilig zijn en motorisering, privatisering, verharding en bebouwing van de open ruimte tegengaan. Verder maken trage wegen deel uit van het biotoop van verschillende planten en dieren en zorgen ze voor stads-ecologische verbindingen tussen natuurgebieden. Trage wegen verbinden ook mensen met elkaar en maken ontmoetingen, spel, contact met de natuur, reflectie en onthaasting mogelijk.

Deelnemers

Gedurende de week van 18 tot en met 25 mei zal een internationale groep studenten, onderzoekers en kunstenaars op en rond de bermen van Mortsel en Wilrijk verblijven. Onder leiding van de KU Leuven zullen ze onderzoeken hoe de zichtbaarheid en toegankelijkheid van trage wegen de versnippering van open ruimte in de Zuidrand van Antwerpen kunnen tegengaan. Op de bermen zetten ze een openluchtexpo neer over trage wegen en over gedeeld gebruik van open ruimte in de Zuidrand van Antwerpen. Iedereen is welkom om aan de discussies deel te nemen en te komen picknicken, er zijn natuurwandelingen en er is een cultureel programma van muziek, poëzie, poppentheater en dans te beleven.

Organisatie

Het geheel wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep Planning & Ontwikkeling van de KU Leuven samen met gebermte, in samenwerking met de Provincie Antwerpen, Mortsel, Wilrijk, Edegem, de streekvereniging Zuidrand, de vzw Trage Wegen, Natuurpunt, de Universiteit van Newcastle (UK) en het architectencollectief Supersudaca.

Contact


Coordinatie

Sofia Saavedra Bruno (KU Leuven): sofia.saavedrabruno@kuleuven.be

Pieter Van den Broeck (KU Leuven): pieter.vandenbroeck@kuleuven.be

Bart Pluym (gebermte): barto.pluym@gmail.com

Mediakit