Locatie

Spoorweg
berm

Wilrijk-Mortsel

Drie kilometer groene spoorweg bermen!

De locatie

Gebermte vindt ook dit jaar plaats op de oude spoorwegbermen (Den Berm) van Mortsel en Wilrijk op het stuk van de Prins Boudewijnlaan (Wilrijk) tot aan de Klein Zwitserland Noord (Mortsel).

Hoofdlocatie

Jozef Hermanslei
2640 Mortsel
tussen Klein Zwitserland – Noord, Mortsel en Prins Boudewijnlaan, Wilrijk

Bermhistoriek

In 2022 zal het 100 jaar geleden zijn dat Den Berm als spoorwegberm in gebruik werd genomen en zal het 50 jaar geleden zijn dat dat gebruik werd stilgelegd. Hierbij een stukje geschiedenis, met dank aan de Heemkundige kring Mortsel.

De oorsprong van de bermen in Mortsel (en Wilrijk – nvdr) hangt samen met de zogenaamde fortenlijn die in juli 1878 werd gerealiseerd. Dit oorspronkelijk gelijkgronds militair ringspoor ging van Antwerpen-Zuid naar Mortsel. Even voor de Eerste Wereldoorlog begon men met de aanleg van een verhoogde spoorweg op een berm met bruggen over de voornaamste gekruiste straten. Nadat deze spoorweg in 1922 in gebruik werd genomen, werden de gelijkgrondse sporen opgebroken. Op de vrijgekomen gronden werden de huidige Vrede- en de Krijgsbaan aangelegd. Tevens werd het station Luithagen – dat op de bermen lag – uitgerust met verschillende opstel- en rangeersporen en een laadperron. Hier trof men vooral de kolen- en brandstoffenhandelaars van Mortsel en de ons omringende gemeenten aan die hun voorraden van de treinen op vrachtwagens konden overladen. Naast treinen van en naar Edegem hielden er in de Luithagen ook enkele treinen naar Boom halt. Aan het begin van de jaren dertig zag men ook treinen langs de luchthavengebouwen in Deurne rijden en zo verder langs de nieuw aangelegde lijn van Mortsel-Dorp richting Antwerpen. De treinsporen en bruggen werden in 1972 afgebroken”

(Uit: ‘162 jaar spoorwegen te Mortsel’, door Marc Pessers in het jaarboek 1989)