Skip to main content

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), vandaag bekend als Lantis, vraagt om een omgevingsvergunning die het volgende mogelijk moet maken: een heraanleg van het fietspad aan de Frans Van Dunlaan in Wilrijk, de afgraving van een talud en beperkte ontbossing van oa de voormalige spoorwegbermen.

Vooraleer Lantis groen licht krijgt voor deze herinrichting dient er een openbaar onderzoek te worden gevoerd. Dit onderzoek is op 16 februari 2024 van start gegaan en loopt tot en met 16 maart 2024. In de tussenperiode mag iedereen die gevolgen meent te ondervinden van de heraanleg, hier bezwaar tegen aantekenen.

Er zijn meer dan voldoende redenen om bezwaar aan te tekenen. Belangrijkst is dat door de onvolledigheid van het dossier , maar vooral door het opdelen in kleinere stukken (“saucissoneren”) wordt het instanties, zoals het ANB, onmogelijk gemaakt een goede beoordeling te maken van vorige, huidige en toekomstige werken. Al deze werken samen hebben een grote impact op lokaal groen, de spoorwegberm, milieu, gezondheid,… Dit zijn gevaarlijke precedenten voor de leefbaarheid en de weinige natuur die ons nog rest. Bovendien past de ingreep niet in een doordacht, samenhangend plan en worden er geen alternatieven onderzocht. Er worden geen deskundigen geraadpleegd, betrokken partijen zoals de modal-shift-coalitie, de fietsersbond en anderen worden niet bevraagd.

Al onze argumenten hebben we samengebracht in een ontwerp van een bezwaarschrift.Je kan dit bezwaarschrift volledig overnemen, je kan zelf bezwaren toevoegen of je kan er ook uithalen. Kortom, je kan je eigen versie van dit document maken.

Bezwaarschriften moeten ten laatste op zaterdag 16 maart 2024 ingediend zijn voor Mortsel en op 22 maart voor Wilrijk (Antwerpen).

We nodigen graag alle deelnemers en sympathisanten van gebermte uit om bezwaar in te dienen. Door bezwaar in te dienen zet je de stem die de buurtbewoners en de berm willen vormen, kracht bij!

Bezwaarschrift.

Het ontwerp van een bezwaarschrift kan je afladen via DEZE LINK. Je kan dit bezwaarschrift volledig overnemen, je kan zelf bezwaren toevoegen of je kan er ook bezwaren uithalen. De zaken die in het geel gemarkeerd staan, dien je nog aan te vullen.

Praktisch.

Je kan op drie manieren bezwaar aantekenen. De eenvoudigste en meest zekere wijze om bezwaar aan te tekenen, is via het omgevingsloket. Als je je baseert op het ter beschikking gestelde bezwaarschrift duurt dit niet langer dan vijf minuten.

 1. Rechtstreeks via het omgevingsloket.
  NB: Iedereen, ongeacht uw woonplaats, ook als die buiten Antwerpen, Mortsel en omgeving ligt, kan bezwaar indienen via het omgevingsloket.
  Klik op DEZE LINK.
  Bevestig je identiteit met itsme of je e-id lezer.
  Vul uw persoonlijke gegevens in, kies in welke gemeente (Antwerpen of Mortsel) u bezwaar wil indienen en vink de gewenste vakjes aan.
  U kan de tekst van het bezwaarschrift rechtstreeks kopiëren en plakken in het tekstvak, of bijvoegen als bijlage (in dat geval typ je in het tekstvak ‘zie bijlage’). Maar dan maak je best een pdf van het bezwaarschrift omdat een word bestand niet aanvaard wordt door het systeem. Voeg gerust nog nieuwe elementen toe!
  Omdat je ingelogd bent, hoef je geen handtekening te zetten op papier.
  Je kan aangeven dat je bezwaar niet publiek zichtbaar zal zijn voor anderen, dan alleen je zelf.
  Bevestig & klaar !
  Herhaal bovenstaande voor de andere gemeente (Antwerpen of Mortsel).


 2. Per e-mail.
  Stuur een mail met je gepersonaliseerde bezwaarschrift als bijlage naar Omgevingsvergunning@antwerpen.be en naar en naar ro@mortsel.be.
  Indien mogelijk kan je je bezwaarschrift vooraf digitaal ondertekenen (in pdf) of je kan het afdrukken, ondertekenen en scannen.

 3. Per post.
  Stuur een ondertekende brief met je gepersonaliseerde bezwaarschrift naar het stadhuis van Antwerpen en Mortsel. Dit zijn de ardressen:
  Aan het college van Burgemeester en schepenen van de stad Mortsel
  t.a.v. dienst Omgevingsvergunningen,
  Stadsplein 2
  2640 Mortsel


  Aan het college van Burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen
  t.a.v. dienst Omgevingsvergunningen,
  Grote Markt 1
  2000 Antwerpen