Deelnemers


Dit jaar wil gebermte zoveel mogelijk mensen de bermen laten meemaken als trage weg. En hen met elkaar in gesprek laten gaan over hoe we de open ruimte in de Zuidrand van Antwerpen sterker kunnen maken.

Andy Fierens

Deze Vlaamse dichter, performer en theatermaker jaagt zijn woorden vol humor in een genadeloos ritme de zaal in. Het is overweldigend. Het is levenslust. Het is een feest. Een feest waarbij de poëzie compleet van haar heiligheid wordt gestript.

Hompstad

Hompstad is de band van zanger en schrijver Stefaan (Faan) Vinckevleugel.
Vinckevleugel haalt inspiratie uit diens directe omgeving, vaak is dat zijn woon-en werkplaats nabij het De Coninckplein in 2060 Antwerpen De teksten variëren tussen Antwerps dialect en algemeen Nederlands. Het zijn impressies van alledaagse toestanden

Willy Thomas

Willy Thomas startte als speler bij HTP van Jan Decorte (1981) en richtte in 1984 Dito'Dito op, samen met Guy Dermul en Mieke Verdin. Naast spelen en maken schreef hij ettelijke toneelstukken waarvan B=A bekroond werd met de Signaalprijs in 1990, in een regie van Guy Cassiers. Sinds juni 2016 is Willy Thomas artistiek leider van ARSENAAL/LAZARUS en bepaalt hij samen met LAZARUS de artistieke koers van dit huis.

Sigrid Bosmans

Sigrid Bosmans studeerde Kunstgeschiedenis aan de KU Leuven. Ze werkt voor de stad Mechelen als diensthoofd Musea & Erfgoed en artistiek leider van het museum Hof van Busleyden. Vanuit die functie coördineerde ze het participatieve traject voor het nieuwe museumconcept. Daarnaast zetelt ze in het dagelijks bestuur van het Cultureel Erfgoedoverleg en is ze actief lid van talrijke commissies en werkgroepen binnen het domein cultureel erfgoed.

Gabriel Fontana

Gabriel Fontana is de eerste afgestudeerde van de Academie van Eindhoven die de New Rotterdam Talent Award kreeg. Fontana leidt het MULTIFORM project  dat onderzoek doet naar het potentieel van sport en spel bij het onderzoek naar begrippen zoals identiteit en gemeenschappen.

Vivien Tauchman

Alborea

Het Alborea Klezmercollectief grasduint in de traditionele Oost-Europese Joodse volksmuziek maar verrast kenner en leek met eigen interpretaties.

Klezmicnoiz

Klezmicnoiz bestaat uit een hechte groep muzikanten, die bewust kiezen voor Klezmer en er dan ook consequent voor gaan.
De filosofie achter hun muziek is er een van respect en inleving/feestelijk en weemoedig/sterk en fragiel tegelijk.

Moonstein